Warunki korzystania

Prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami korzystania ze strony pelican-casino.com.pl. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego regulaminu w całości.

W przypadku niezgody z którymkolwiek punktem niniejszego regulaminu, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszej strony.

1. Definicje

Poniżej przedstawiamy niektóre definicje używane w tym regulaminie:

  • 1.1. Strona - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem pelican-casino.com.pl.
  • 1.2. Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z naszej strony.
  • 1.3. Regulamin - oznacza niniejszy dokument zawierający zasady korzystania ze strony pelican-casino.com.pl.

2. Warunki korzystania

Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że:

  • 2.1. Jestes̨ pełnoletni/a w kraju, w którym mieszkasz, lub masz zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z naszej strony.
  • 2.2. Nie będziesz używać naszej strony w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
  • 2.3. Zachowasz szacunek do innych użytkowników strony.
  • 2.4. Nie będziesz dostarczać fałszywych informacji ani nie będą Ci przypisane nieprawdziwe dane osobowe.
  • 2.5. Nie będziesz naruszać bezpieczeństwa naszej strony ani próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do danych innych użytkowników.

3. Polityka prywatności

Wiemy, że Twoja prywatność jest ważna. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

4. Prawa autorskie

Wszystkie materiały zamieszczone na naszej stronie, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, filmy i logo, są chronione prawem autorskim i należą do pelican-casino.com.pl, chyba że jest to wyraźnie określone inaczej. Bez naszej pisemnej zgody nie wolno kopiować, reprodukować ani rozpowszechniać tych materiałów w żadnej formie.